ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο χώρος αυτός είναι χώρος διαλόγου και μπορεί να φιλοξενήσει τις απόψεις σας. Στείλτε στο email: ierissos@rocketmail.com

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Οι ζωντανές δυνάμεις του Αριστοτέλη είναι εδώΙδρύθηκε σύνδεσμος για την ανάπτυξη της Χαλκιδικής

Η ανάπτυξη της Χαλκιδικής μέσα από παραδοσιακές αλλά και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες , που θα σέβονται τον άνθρωπο, το περιβάλλον και το πλούσιο πολιτιστικό της κεφάλαιο, είναι ο σκοπός ίδρυσης του μη κερδοσκοπικού συλλογικού φορέα «Αναπτυξιακού Συνδέσμου Πολιτών Χαλκιδικής» ( Α.Σ.ΠΟ.ΧΑ.)
Ο νέος αυτός Σύνδεσμος, που έχει έδρα τον Πολύγυρο, προγραμματίζει άμεσα τη διοργάνωση αναπτυξιακού συνεδρίου με σκοπό την ανάδειξη προτάσεων για σφαιρική εξέταση του μεγάλου θέματος της ανάπτυξης της Χαλκιδικής.
Ο Σύνδεσμος, θα επιχειρήσει την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη παραδοσιακών τομέων της τοπικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα:
• Aξιοποίηση Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας
• Παραγωγή βιολογικών, φαρμακευτικών, αρωματικών και παραδοσιακών εν γένει προϊόντων
• Αύξηση και τυποποίηση των αγροτικών και των κτηνοτροφικών προϊόντων
• Αξιοποίηση του τεράστιου δασικού πλούτου
• Αξιοποίηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των παλαιών οικισμών και του παγκοσμίως μοναδικού Αγίου Όρους
• Ανάπτυξη και αξιοποίηση του συνεχώς ανερχόμενου τουρισμού, του οικοτουρισμού, του εναλλακτικού τουρισμού κλπ
• Αξιοποίηση του Πολιτιστικού Κεφαλαίου και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
• Ενασχόληση σε κλάδους στους οποίους δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του εργαζομένου στην έδρα της επιχείρησης (τηλεπικοινωνίες, internet κ.λπ.).

Για το σκοπό αυτό ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Πολιτών Χαλκιδικής:
1) Λειτουργεί τον δικτυακό χώρο http//:www.chalkidiki-go.gr, στον οποίο ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για προγράμματα κρατικών ενισχύσεων, επιχειρηματικές ιδέες, χρηματοδοτικά μοντέλα κλπ.
2) Πραγματοποιεί εμπεριστατωμένη μελέτη για τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής με βάση την καταγραφή των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και συγκριτικές προτάσεις από την ανάπτυξη άλλων περιοχών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3) Παρέχει δωρεάν ενημέρωση και διοργανώνει σεμινάρια για επενδυτικά προγράμματα ( αναπτυξιακός νόμος, Κοινοτικές πρωτοβουλίες).
4) Λειτουργεί δωρεάν ηλεκτρονικό γραφείο προσφοράς-ζήτησης εργασίας για την ευρύτερη περιοχή.
5) Προγραμματίζει άμεσα τη διοργάνωση Αναπτυξιακού Συνεδρίου με σκοπό την ανάδειξη προτάσεων για μια άλλου είδους ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.


Το πρώτο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, απαρτίζεται από τους: Ιωάννη Μίχο, Γραμματική Καραβασιλικού, Γιάννη Βεργίνη, Χρήστο Δάλλα, Νεκτάριο Πανιώρα, Μαρία Τσαμουρτζή, Αργύρη Τσακνή και Βασίλη Καμπάνη


Υ.Γ. Από τον διαχειριστή του blog, συγνώμη για την καθυστέρηση της ανάρτησης. Απουσιάζαμε κατ' εξακολούθηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: