ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο χώρος αυτός είναι χώρος διαλόγου και μπορεί να φιλοξενήσει τις απόψεις σας. Στείλτε στο email: ierissos@rocketmail.com

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Η συνέχεια της διαβούλευσης.......


ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΕΓΕΠΕ)
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,
Αγαπητοί μου,

Με τις ευχές μου για μια Καλή και δημιουργική Χρονιά, σας κοινοποιώ συνημμένο σχετικό έγγραφό μας, με το οποίο σας υπενθυμίζω ότι το προσεχές Σαββατοκύριακο, 15 & 16 Ιανουαρίου 2011 το ΥΠΕΚΑ έχει προγραμματίσει διήμερη συνεδρίαση στην Ιερισσό, προκειμένου να συνεχιστεί η δημόσια διαβούλευση για το επενδυτικό σχέδιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» [η οποία ξεκίνησε στον Πολύγυρο, στις 26 Νοεμβρίου 2010].

Η θεματολογία σας έχει γνωστοποιηθεί με α.π. 2213/17.12.2010 έγγραφό μας και αφορά στα παρακάτω :

1. Περιγραφή και αποσαφήνιση του υφιστάμενου υδατικού περιβάλλοντος (υδρογεωλογία) της περιοχής μελέτης – υφιστάμενα ρέματα – υδρολογικές λεκάνες απορροής – εξειδίκευση σχετικά με την υδρολογία της περιοχής Σκουριών.
2. Υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα: Ποιότητα νερού και εδαφών – δειγματοληψίες και αποτελέσματα αναλύσεων .
3. Εκμετάλλευση κοιτάσματος Σκουριών: Ενημέρωση επί των εναλλακτικών σεναρίων επέμβασης, βέλτιστη προσέγγιση – Μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σταδιακής αποκατάστασης.
4. Στερεά και υγρά απόβλητα: Λειτουργικοί και μη λειτουργικοί χώροι απόθεσης
5. Εργοστάσια εμπλουτισμού και Μεταλλουργίας
6. Μεταφορά υλικού (ων) και Λιμενικά έργα (πρώτη προσέγγιση).


Χώρος συνεδρίασης Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Ώρα έναρξης: 10:00
Πρωινή Συνεδρίαση: 10:00 – 14.30
Απογευματινή Συνεδρίαση : 15:00 – 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Ώρα έναρξης: 10:00
ΜΟΝΟ Πρωινή Συνεδρίαση: 10:00 – 14.30

Η Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ θα συνεχισθεί σε διημερίδες, βάσει προγράμματος και το οποίο, καταρχήν, προσδιορίζεται ως εξής:

29 και 30 Ιανουαρίου 2011 στη Μεγάλη Παναγιά
12 και 13 Φεβρουαρίου 2011 στην Ολυμπιάδα
25 και 26 Φεβρουαρίου 2011 στο Στρατώνι
Εάν απαιτηθεί επιμήκυνση της Δημόσιας Διαβούλευσης θα καθοριστούν επιπρόσθετες Συνεδριάσεις.

Τέλος, παρακαλώ τις Υπηρεσίες και τους φορείς στους οποίους κοινοποιείται το σχετικό έγγραφο να συμμετέχουν – με εκπροσώπους τους – στη διαβούλευση προκειμένου να εμπλουτίσουν τεκμηριωμένα το διάλογο.


Φιλικά
Μαργαρίτα Καραβασίλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: