ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο χώρος αυτός είναι χώρος διαλόγου και μπορεί να φιλοξενήσει τις απόψεις σας. Στείλτε στο email: ierissos@rocketmail.com

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ;

Θαυμάστε τον κυνισμό με τον οποίο ο διορισμένος κομματάρχης στην Περιφέρεια, κ. Θ. Σιώκος, πουλάει το δάσος στην Eldorado, λες και είναι του πατέρα του. Δυστυχώς σ'αυτήν την χώρα το Σύνταγμα χρειάζεται πάντα το ακροτελεύτιο άρθρο του, για να θυμίζει πως η τήρησή του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου 2012

Με την αριθμ. 7633/29-3-2012 (ΑΔΑ: Β4Β7ΟΠΙΥ-Κ22) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κ. Θύμιου Σώκου παραχωρήθηκε με χρηματικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, κατά χρήση και κατά κυριότητα δημόσιο δάσος στην Εταιρεία «HELLAS GOLD – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» για την υλοποίηση των έργων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στις θέσεις «Σκουριές» περιφέρειας Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας και Τοπικής Κοινότητας Σταγίρων και «Μαντέμ Λάκκος» περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Στρατονίκης του Δήμου Αριστοτέλη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής .
Α. Σε ό,τι αφορά το υποέργο «Σκουριών» παραχωρήθηκε δημόσιο δάσος α) κατά κυριότητα έκτασης συνολικού εμβαδού 1.471,25866 στρεμμάτων (δηλαδή «ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και εξήντα έξι εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου» ήτοι: 1.471.258,66 τ.μ.)και β) κατά χρήση έκτασης συνολικού εμβαδού 1.802.123,67 στρεμμάτων (δηλαδή «ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών τετραγωνικών μέτρων και εξήντα επτά εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου» ήτοι: 1.802.123,67 τ.μ.).
Β. Σε ό,τι αφορά το υποέργο «Μαντέμ Λάκκος» περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Στρατονίκης του Δήμου Αριστοτέλη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, παραχώρηση κατά κυριότητα δημοσίου δάσους έκτασης συνολικού εμβαδού 826,49437 στρεμμάτων (δηλαδή «οκτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και τριάντα επτά εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου» ήτοι: 826.494,37 τ.μ.).
Με την εν λόγω απόφαση καθορίστηκαν όροι με τους οποίους προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και το φυσικό περιβάλλον και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΛΟΜΒΙΑΑΑΑΑΑ!!!

Ανώνυμος είπε...

Άρθρο 24
1.Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

Ανώνυμος είπε...

Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός.