ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο χώρος αυτός είναι χώρος διαλόγου και μπορεί να φιλοξενήσει τις απόψεις σας. Στείλτε στο email: ierissos@rocketmail.com

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ της Κατερίνας Ιγγλέζη για την ρύπανση στην Ολυμπιάδα

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ                                 
8-4-201
3
 
Προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 
Θέμα: Υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και αρσενικού σε εκροές αποβλήτων στην περιοχή της Ολυμπιάδας
 
 
Την 1η Απριλίου 2013, κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ η καταγγελία της κ. Ιγγλέζη Κατερίνας και του κ. Ευθυμίου Κώστα σχετικά με εκροές υγρών αποβλήτων στην περιοχή της Ολυμπιάδας, προερχόμενα από το εργοστάσιο εμπλουτισμού της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
 
Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 16.03.2013 ελήφθησαν δείγματα υγρών αποβλήτων και δείγματα υγρών και λάσπης από την κοίτη των ρεμάτων στην περιοχή “Καλύβια Βαρβάρας”, τα οποία εστάλθησαν για ανάλυση σε διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε νερά και απόβλητα, εργαστήριο αναλύσεων.
 
Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων προκύπτει ότι οι περιεκτικότητες βαρέων και τοξικών μετάλλων (As, Pb, Zn, Mn, κ.α) υπερβαίνουν κατά πολύ τα θεσμοθετημένα όρια τόσο για τους αποδέκτες όσο και για χρήση του νερού.
 
Επειδή, εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία
 
Επειδή, τα εν λόγω ρέματα έχουν άμεση σχέση τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής
 
Επειδή, σε κοντινές αποστάσεις από τα σημεία εκβολής βρίσκονται ιχθυοκαλλιέργειες και μυδοκαλλιέργειες που επηρεάζονται άμεσα από τα απόβλητα στη θάλασσα
 
Επειδή, είναι εξαιρετικά πιθανό να μην τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι της ΑΕΠΟ (ΑΠ οικ. 201745, 26/07/2011, ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0 και ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί όροι  που αναφέρονται στο υποέργο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
 
Επειδή, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΥΠΕΚΑ είναι οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για την αποφυγή, την καταγραφή και  τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών
 
Επειδή, κατά ομολογία των αρμοδίων επιθεωρητών περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Τομέας Β. Ελλάδας, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα κανένας έλεγχος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού της Ολυμπιάδα που επαναλειτούργησε
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
1.   Σε ποιές ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο σχετικά με την παραπάνω καταγγελία;
2.   Γιατί μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε κανένας έλεγχος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας που επαναλειτούργησε;
3.   Πώς θα εγγυηθεί το Υπουργείο την κατά γράμμα τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και γιατί αυτό δε συνέβη στην προκειμένη περίπτωση;
 
 
Η ερωτώσα βουλευτής
Κατερίνα Ιγγλέζη
 
Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: