ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο χώρος αυτός είναι χώρος διαλόγου και μπορεί να φιλοξενήσει τις απόψεις σας. Στείλτε στο email: ierissos@rocketmail.com

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Αριθμός απόφασης   208    

Απόσπασμα από το πρακτικό 10/2013  τακτικής  συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα :  Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης για τη στήριξη των αγώνων των πολιτών κατά των μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική, στον Έβρο και στο Κιλκίς. 


Παίρνοντας υπόψη :
1. Τις διαδικασίες που δρομολογούνται εδώ και χρόνια για το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου της χώρας στα χέρια των πολυεθνικών, όπως συμβαίνει με τα μεταλλεία χρυσού στην Χαλκιδική, στον Έβρο και στο Κιλκίς.
2. Την παραχώρηση του χρυσού στην εταιρεία ΕΛ ΝΤΟΡΑΝΤΟ, που ο στόχος που έχει είναι να κερδίσει γρήγορα και την ίδια ώρα θα προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στη Χαλκιδική, στο Νομό Έβρου και στο Κιλκίς. Καταστροφή που θα είναι και οικονομική και περιβαλλοντική διότι δίνοντας προτεραιότητα σε μια τέτοια επένδυση και μάλιστα με όρους κερδοφορίας, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να παρθούν περιβαλλοντικά μέτρα, ταυτόχρονα προσδιορίζει τη φυσιογνωμία μας περιοχής που έχει αναπτυξιακές δυνατότητες.
3. Τις δικαιολογημένα οξύτατες αντιδράσεις των κατοίκων όπως εκφράστηκε με τις πάνδημες κινητοποιήσεις στην Χαλκιδική και τον Έβρο, αλλά και τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των φορέων όπως Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, Σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς.
4. Την εκτεταμένη χρήση βίας, και την τρομοκρατία σε βάρος των μαθητών και όλου του λαού της Χαλκιδικής με πρόσχημα την προβοκατόρικη και κατευθυνόμενη επίθεση κουκουλοφόρων στις Σκουριές.

Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο να ψηφίσει τα παρακάτω :
α) Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους αγωνιζόμενους κατοίκους των περιοχών αυτών και απαιτεί να σταματήσουν οι διώξεις και η τρομοκρατία.
β) Τάσσεται ενάντια στο ξεπούλημα έναντι πινακίου φακής τους ορυκτού πλούτου της περιοχής, που θα εξασφαλίσει υπερκέρδη στου επενδυτές είτε αφορά Έλληνες είτε ξένους επενδυτές, και θα επιφέρει ανεπίστρεπτες καταστροφές στο περιβάλλον.
γ) Απαιτεί να σταματήσουν τώρα οι διαδικασίες ξεπουλήματος του πλούτου της χώρας μας, ο οποίος ανήκει σε όλο το λαό.
δ) Θεωρούμε ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρχει συμπαράταξη όλου του λαού από τον Έβρο έως την Κρήτη, γιατί ο χρυσός δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα, αφορά όλη την χώρα και όλους τους εργαζόμενους.
ε) Επειδή και στην περιοχή μας δρομολογούνται διαδικασίες ξεπουλήματος των ελεύθερων χώρων, όπως των πρώην στρατοπέδων, δηλώνουμε την κάθετη αντίθεσή μας σε αυτές τις προοπτικές, και καλούμε την Κυβέρνηση ούτε καν να σκέφτεται τέτοιες λύσεις γιατί θα βρει το Λαό της περιοχής μας απέναντί της.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικότερα αναγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και  έχοντας υπόψη :
1. Το ψήφισμα που κατέθεσε η  δημοτική σύμβουλος και αρχηγός της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κα Καλαντίδου Σοφία.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : Λίλτσης Γεώργιος, Δαμάσκος Πρόδρομος και Τριανταφυλλίδης Μενέλαος
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
                 
Την έκδοση του ανωτέρω ψηφίσματος συμπαράστασης για τη στήριξη των αγώνων των πολιτών κατά των μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική , στον Έβρο και στο Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 208/2013.
Αφού συντάχθηκε και διαβάσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Τοπούζη Ελένη                         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                             
Λάμπρου Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: